Introduksjonskurs 

Hvis dette er ditt første møte med CrossFit ønsker vi å gi deg en god start slik at du lettere vil lykkes med treningen. Kurset er obligatorisk og vil sette deg i stand til å kunne delta på CrossFit-økter, samt gi grunnleggende kunnskap om CrossFit. På kurset vil vi gjennomgå riktig teknikk i øvelser som blir mye brukt i våre timer. Som i alle andre idretter og aktiviteter, kan skader oppstå i CrossFit. Korrekt teknikk i de ulike øvelsene er derfor helt nødvendig for å hindre at det skal skje. 

Etter endt kurs er det ikke forventet at du skal ha inngående kunnskap om øvelsene som gjennomgås, men derimot at du med letthet kan repetere dette i forkant av en WOD, og slik sikre tilfredsstillende teknisk utførelse. Introduksjonskurset koster kr 1200,- og går over 4 økter a 1,5 time. Mer informasjon om dato og tid blir lagt ut når det foreligger. 

❈ WOD

WOD stå for «Workout of the Day»

Vi skal gi deg fantastiske treningsopplevelser gjennom nøye planlegging og kvalitet i gjennomføringen av WODer. Gjennom en uke skal du får du utfordret din fysiske og mentale helse, samt oppleve trygghet og mestring. Vi programmerer WODene slik at du får stadig variert stimuli i form av øvelser, intensitet, energisystemer, hvile, antall set og repetisjoner. Dette bidrar til at du erverver deg nye egenskaper og ressurser, samt inkorporerer kvalitet i all bevegelse. Vi legger til rette for alle typer mennesker som er på forskjellig nivå, slik at alle får lik opplevelse av anstrengelse og mestring. 

❈ Spesial-timer

Mobility: God helse handler ikke bare om hvor mye du beveger deg, men også hvordan. Fleksibilitet i ulike ledd er viktig både for riktig utførelse av teknikk og for å redusere risikoen for diverse vondter. I timen bruker vi bla foamroller, strikk og triggerball og jobber med ulike deler av kroppen. Samme opplegg kjøres over 4 uker.

Basic: Dette er en styrkebasert time som tar for seg de ulike baseløftene knebøy, markløft og press i ulike variasjoner. Her får du god innlæring i riktig teknikk og bygger styrke. Det jobbes med én øvelse over 4 uker.

Gymnastics: En økt der vi jobber med styrke/skill inn mot ulike gymnastiske øvelser. Vi kjører en periode (4 ganger) med ulike trekk øvelser (pull-ups/C2b/muscle ups), press øvelser (ulike handstands øvelser), og andre øvelser slik som toes to bars, L-hold, pistols ++. Lav intensitet, fokus på terping terping, terping!

Endurance: Kapasitet kan bygges på flere måter. Denne timen er en ren kondisjonsøkt med hovedfokus på løping og roing, men også innslag av andre øvelser som kan være med på å bedre både den aerobe og anaerobe kapasiteten. Korte intervaller/bakkeløp/lengre løps- og ro-intervaller.

OLY: Olympiske løft er nytt for de aller fleste. Men gjort med riktig teknikk og riktig belastning iforhold til nivå, har disse løftene mange gode fordeler. Fysiske egenskaper som styrke, kraft, stabilitet, mobilitet, presisjon, balanse og koordinasjon er bare noen av egenskapene som utvikles ved slik trening. Det jobbes med én øvelse over 4 uker.

Accessories: Støtteøvelser er viktig å jobbe med på lik linje som de store baseløftene. Her jobber vi med unilaterale øvelser, stabilitet, prehab og core. Dette er først og fremst en styrke økt. Samme opplegg kjøres over 4 uker.

CrossFit 65+: Styrketrening er veldig viktig jo eldre man blir for å forebygge mot fall, opprettholde beinmassen og vedlikeholde musklenes styrke og funksjon. CrossFit baserer seg på funksjonell trening. Dvs at vi beveger oss slik kroppen er ment å bevege seg. Løfte ting fra bakken, bære ting, sitte ned og reise seg opp, løfte ting over hodet osv. Trener man på disse tingene vil dagligdagse gjøremål føles lettere. Vi jobber for å forbedre flere fysiske egenskaper og treningen legger til rette for stor variasjon slik at man over tid ser fremgang innen flere av disse områdene. For eksempel bedre balanse og koordinasjon, større styrke og kraft, bedre utholdenhet og fleksibilitet osv.

I alle våre timer er det alltid en trener tilstede som forteller deg hva du skal gjøre. Du får personlig veiledning for å optimalisere effekten av treningen og sørge for at du beveger deg riktig og trygt.

Timeplan