Introduksjonskurs 

Hvis dette er ditt første møte med CrossFit ønsker vi å gi deg en god start slik at du lettere vil lykkes med treningen. Kurset er obligatorisk og vil sette deg i stand til å kunne delta på CrossFit-økter, samt gi grunnleggende kunnskap om CrossFit. På kurset vil vi gjennomgå riktig teknikk i øvelser som blir mye brukt i våre timer. Som i alle andre idretter og aktiviteter, kan skader oppstå i CrossFit. Korrekt teknikk i de ulike øvelsene er derfor helt nødvendig for å hindre at det skal skje. 

Etter endt kurs er det ikke forventet at du skal ha inngående kunnskap om øvelsene som gjennomgås, men derimot at du med letthet kan repetere dette i forkant av en WOD, og slik sikre tilfredsstillende teknisk utførelse. Introduksjonskurset koster kr 1200,- og tar ca. 7 timer å gjennomføre fordelt over to dager. Mer informasjon om dato og tid blir lagt ut når det foreligger. 

❈ WOD

WOD stå for «Workout of the Day»

Vi skal gi deg fantastiske treningsopplevelser gjennom nøye planlegging og kvalitet i gjennomføringen av WODer. Gjennom en uke skal du får du utfordret din fysiske og mentale helse, samt oppleve trygghet og mestring. Vi programmerer WODene slik at du får stadig variert stimuli i form av øvelser, intensitet, energisystemer, hvile, antall set og repetisjoner. Dette bidrar til at du erverver deg nye egenskaper og ressurser, samt inkorporerer kvalitet i all bevegelse. Vi legger til rette for alle typer mennesker som er på forskjellig nivå, slik at alle får lik opplevelse av anstrengelse og mestring. 

❈ Spesial-timer

Mobility: God helse handler ikke bare om hvor mye du beveger deg, men også hvordan. Fleksibilitet i ulike ledd er viktig både for riktig utførelse av teknikk og for å redusere risikoen for diverse vondter. I timen bruker vi bla foamroller, strikk og triggerball og jobber med ulike deler av kroppen. Samme opplegg kjøres over 4 uker.

Basic: Dette er en styrkebasert time som tar for seg de ulike baseløftene knebøy, markløft og press i ulike variasjoner. Her får du god innlæring i riktig teknikk og bygger styrke. Det jobbes med én øvelse over 4 uker.

OLY: Olympiske løft er nytt for de aller fleste. Men gjort med riktig teknikk og riktig belastning iforhold til nivå, har disse løftene mange gode fordeler. Fysiske egenskaper som styrke, kraft, stabilitet, mobilitet, presisjon, balanse og koordinasjon er bare noen av egenskapene som utvikles ved slik trening. Det jobbes med én øvelse over 4 uker.

Accessories: Støtteøvelser er viktig å jobbe med på lik linje som de store baseløftene. Her jobber vi med unilaterale øvelser, stabilitet, prehab og core. Dette er først og fremst en styrke økt. Samme opplegg kjøres over 4 uker.

Timeplan