Introduksjonskurs oktober 2019

05.09.2019

Hvis dette er ditt første møte med CrossFit ønsker vi å gi deg en god start slik at du lettere vil lykkes med treningen. Kurset er obligatorisk og vil sette deg i stand til å kunne delta på CrossFit-økter, samt gi grunnleggende kunnskap om CrossFit. På kurset vil vi gjennomgå riktig teknikk i øvelser som blir mye brukt i våre timer. Som i alle andre idretter og aktiviteter, kan skader oppstå i CrossFit. Korrekt teknikk i de ulike øvelsene er derfor helt nødvendig for å hindre at det skal skje.

Etter endt kurs er det ikke forventet at du skal ha inngående kunnskap om øvelsene som gjennomgås, men derimot at du med letthet kan repetere dette i forkant av en WOD, og slik sikre tilfredsstillende teknisk utførelse. 


Dato: 5.-6 oktober

Tid: 10:00-13:30 begge dager

Pris: 1200,-


Meld deg på her: Introduksjonskurs oktober